Dostępność architektoniczna

Żłobek  nr 10 „Bajkowa Kraina”, ul. Janusza Kusocińskiego 2, 71-899 Szczecin
Do żłobka znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego prowadzą trzy wejścia po schodkach i jedno wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia do budynku zabezpieczone są instalacją domofonową.
W pomieszczeniach Żłobka nie ma przeszkód pionowych.
W żłobku jest toaleta dostępna dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do żłobka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W żłobku nie ma pętli indukcyjnych.
W żłobku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego.