Aktualności

Bal wesołego duszka i dyni

27 października (czwartek) od ok. godz. 9:30 odbędzie się bal wesołego duszka. Prosimy o tematyczne...

Nieobecność dyrektora

Informuję, że od 10.10.2022r. przez około 2 tygodnie będę nieobecna w pracy. Zastępować mnie będzie...

Zwroty ZUS za wrzesień

W odpowiedzi na liczne pytania informuję, że zwroty ZUS za wrzesień wpłyną do Państwa w październiku...

Zamiana terminów teatrzyku i pasowania

Informuję, że z przyczyn niezależnych od nas (trasa wyjazdowa aktorów), terminy pasowania i teatrzyk...

Teatrzyk

3 października 2022r. o godz. 9:30 odwiedzą nas aktorzy Teatru Polskiego z przedstawieniem dla dziec...

Pasowanie na żłobkowicza

10 października 2022r. od godz. 9:00 odbędzie się pasowania na żłobkowicza. Jest to nasza uroczystoś...

Zmiana terminu zajęć logopedycznych

Informuję, że zajęcia z logorytmiki odbywać się będą w piątki, wg harmonogramu: Gr 1- godz. 10:20...

Nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Informuję , że Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie wprowadził nowy wzór zaświadczenia o zatrudni...

Zajęcia dodatkowe

Grupa1 Rytmika: poniedziałki, godz. 10:00 J. angielski: środy, godz. 10:00 Logorytmika: czwartki...